Kategoriat
Ajankohtaista

Tietoa talvirenkaiden käytöstä autoissa ja perävaunuissa.

Oheisesta linkistä löytyy kysymyksiä ja vastauksia (siis tulkintaa) asian tiimoilta.

www.autonrengasliitto.fi/fi/rengasmaaraykset/

Ja vielä tuo talvirenkaiden käyttöpakko:

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, aina kun sää tai keliolosuhteet sitä edellyttävät. Talvirenkaat voivat olla nastarenkaat tai nastattomat talvirenkaat, eli kansankielellä/tuttavallisemmin niin sanotut kitkarenkaat. Lain mukaan talvirenkaiden pääurien syvyyden on oltava vähintään 3,0 millimetriä.

Talvirenkaita on käytettävä seuraavissa ajoneuvoissa:

 • henkilöautossa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia
 • pakettiautossa
 • erikoisautossa, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia
 • moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä;
 • Kohdissa 1–4 mainituilla ajoneuvoilla vedettävässä perävaunussa, jonka luokittelu- tai kytkentämassa on yli 0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia.

…ja nastarenkaita saa käyttää:

Perussääntö on, että nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun:

 • Autossa
 • moottoripyörässä
 • mopossa
 • kolmipyörässä
 • nelipyörässä
 • raskaassa nelipyörässä
 • kevyessä nelipyörässä
 • traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa

Nastarenkaita saa myös käyttää mainittuihin ajoneuvoihin kytketyssä hinattavassa.

Muina aikoina nastarenkaita saa käyttää:

 • hälytysajoneuvossa
 • puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa
 • tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa
 • ajoneuvon kauppaan, korjaukseen, katsastukseen tai liikenteeseen hyväksymiseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa;
 • kaikissa tässä momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Peräkärryjen luokitukset ja renkaat: Q1 alle 0,75 tonnia ja Q2 0,75-3,0 tonnia. Jos vetoautossa on nastat, niin peräkärryssä (Q2) pitää olla TALVIRENKAAT (nastoja ei siis tarvita)

Talvirengasmääritelmä: 3PMSF-symboli. Siirtymämääräyksessä määritellään, että merkinnäksi riittää M+S, M.S, M & S, M-S, MS tai “Mud and Snow” 30.11.2024 asti. Peräkärryssä (Q2) voidaan tällaisella merkinnällä varustettua rengasta käyttää 30.11.2029 asti.

Tieliikennelaki

106 § (8.5.2020/360)
Ajoneuvon renkaiden liukuesteet

Ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.

Autossa, moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä, kevyessä nelipyörässä ja rakenteelliselta nopeudeltaan yli 60 kilometriä tunnissa olevassa traktorissa sekä tällaiseen ajoneuvoon kytketyssä hinattavassa ajoneuvossa saa käyttää nastarenkaita marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Muunakin aikana nastarenkaita saa käyttää:

1) hälytysajoneuvossa;

2) puolustusvoimien käytössä olevassa maastokäyttöön tarkoitetussa autossa ja perävaunussa;

3) tienpitoon käytettävässä autossa ja perävaunussa;

4) ajoneuvon kauppaan, korjaukseen, katsastukseen tai liikenteeseen hyväksymiseen liittyvissä tilapäisissä siirroissa;

5) kaikissa tässä momentissa tarkoitetuissa ajoneuvoissa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Jos vetoautossa on nastarenkaat, luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on käytettävä talvirenkaita.

Käytettäessä nastarenkaita henkilö- tai pakettiautossa, erikoisautossa ja luokittelumassaltaan enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on nastarenkaat, paripyörien toisia pyöriä lukuun ottamatta, asennettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Nastojen määrät ajoneuvon eri renkaissa ei saa poiketa toisistaan siten, että siitä aiheutuu vaaraa. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä ajoneuvon renkaiden nastamäärien sallituista eroista.

Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 18,75 metriä, vetävälle akselille tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvo on 2 momentissa säädettynä aikana varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta.

Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajoneuvossa on 2 momentissa säädettynä aikana oltava ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla parantavat hiekoittimet tai ketjuheittimet vähintään yhdellä vetävällä akselilla.

Edellä 5 ja 6 momentissa tarkoitettua vaatimusta ajoneuvoyhdistelmän liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla parantavista järjestelmistä ei sovelleta ajoneuvoyhdistelmään, jossa on hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli, jos vetäville akseleille kohdistuu edellä tarkoitetulle vetävälle akselille kohdistuva massa mukaan luettuna yhteensä vähintään 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta. Hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli voi olla autossa tai perävaunussa.

Polkupyörän, moottorilla varustetun polkupyörän, kevyen sähköajoneuvon, polkupyörän perävaunun, potkupyörän ja eläimen vetämän ajoneuvon renkaat saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.

Moottorityökoneen, maastoajoneuvon ja traktorin, jonka rakenteellinen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa, sekä niiden perävaunun renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä myöntää ajoneuvolle poikkeuksen 2 momentin nastarenkaiden sallittua käyttöaikaa koskevasta säännöksestä. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä siitä, minkälaisia laitteita voidaan pitää 5 momentissa tarkoitettuina laitteina, joilla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla ja siitä, minkälaista akselia voidaan pitää 7 momentissa tarkoitettuna hitaassa nopeudessa vetäväksi akseliksi kytkettävänä akselina.

Ota yhteyttä